Antikens texter Sv1 (ca 8 lektioner)

Planering, lektionssammanfattningar, hemuppgifter, posters och sammanställning av använt material

Planering

Vecka Innehåll på lektionen (torsdag 8:30 – 10:50 U44) Vi arbetar  särskilt med
1 Genomgång uppsatsskrivning.  Intro Herr Arne. Lägesbedömningar.  Intro antiken (inl till trojanska kriget, klassteater) Lärdomar från uppsatsskrivningen, egen läsning
2 Två utdrag ur Iliaden, klipp ur Troja, Herr Arne/lägesbedömningar Kultur- och litteraturhistoria,  läsa och förstå äldre litteratur, tolkning och reflektion
3 Utdrag ur Odysséen, Olle Adolphsson-parafras på texten,  Rådström-essä, Kultur- och litteraturhistoria,  läsa och förstå äldre litteratur, läsa essä, skriva sammanfattningar
4 Kung Oidipus (lyssna på radioteater utdrag, sitting drama),   Kultur- och litteraturhistoria,  läsa och förstå äldre litt., dramatik, textkopplingar och jämförelser.
5 Medea (lyssna på radioteater, utdrag, argumentationsövningar), genomgång argumenterande text, boksamtal om Herr Arnes penningar Kulturhistoria,  läsa essä, argumentation, boksamtal (förståelse och analys av skönlitteratur)
6 Uppsatsprov på lektionen: argumenterande text utifrån ngn av de antika texterna vi läst Skrivande  – argumenterande text

 

Det jag INTE gjorde 2016 men alltid brukar göra (hade en deadline för att kunna samarbeta med Martin Ahlgren – annars hade jag lagt mer tid. Men jag körde ju av olika praktiska omständigheter lite dubbelt med Herr Arne också (behövde ha en tydlig uppgift för eleverna att jobba med, nämligen att läsa, medan jag hade individuella lägessamtal om kursen) är att lägga en lektion på att först berätta Ikarosmyten, diskutera vilka livsfrågor den berör, samt läsa tre olika Ikarostolkningar och titta på både tolkningarnas innehåll och form: Ebba Lindqvists Ikaros fall, Erik Lindegrens Ikaros och Werner Aspenströms Ikaros och gossen gråsten. Brukar vara en av årets bästa lektioner! Sen avslutar jag med den underbara ryska animerade filmen som finns länkad till under filmer…

Lektionssammanfattningar efter genomfört lektionsarbete (skrivna för eleverna – publicerade på klassbloggen)

Lektion 1
Första dan i skolan 2016! Och vi körde hårt från start… Först gick jag igenom sånt jag sett i era uppsatser om romanerna. Jag utgick från den PP som finns här: Torsdag 7 jan (ej tillgänglig) och den kan vara bra att titta igenom för er som var sjuka.
      Sedan gick vi in på de två nya arbetsområden som vi ska jobba med i januari och februari. Vi började med att ta oss tillbaka 2500 år, till den grekiska antiken och Homeros stora verk Iliaden och Odysseén. För att alla ska ha koll på förhistorien till det Trojanska kriget genomförde vi en liten klassteater, med Dennis som Paris och Filip som sköna Helena, bara för att ge ett par exempel. Den historien glömmer ni inte i första taget, eller hur? Nästa gång ska vi läsa ur både Iliaden och Odyssén – och ni ska förbereda er genom att titta på film och svara på frågor.
      Det andra arbetsområdet är att jobba med Herr Arnes Pengar, där vi läste det första kapitlet i en lätt bearbetad version. Vi fortsätter på lektionstid nästa vecka!

Lektion 2
I dag ägnade vi oss Iliaden – vi läste om Hektors och Andromaches sista möte, och sedan om Hektors och Achilleus slutliga möte… Och så jämförde vi med Hollywood. Homeros – Hollywood 1-0 (eller?).
      Vi tränade på att hitta stående epitet och berättarmässiga utvikningar för att hålla åhöraren på spänn, och hittade en hel del av både det ena och det andra. Vi pratade också om innehållet förstås, om hur hjälteidealen ser ut i Homeros världs och i Hollywoods (likheter och olikheter) och om de val som gestalterna i texterna ställdes inför (särskilt Hektor och Andromache förstås).
       Sedan fortsatte vi med läsning av Herr Arnes pengar, som till nästa torsdag ska vara avklarad till och med kapitlet ”Förföljelse”. Ni kommer att avkrävas en sammanfattning i inledningen av lektionen den 21 januari, så läs och kom ihåg det du läser!

Lektion 3
Dagens lektion handlade i huvudsak om Odysséen. där vi gick igenom några av de mest kända äventyren (den trojanska hästen, Scylla och Karybdis, Sirenerna och cyklopen Polyfemos), läste en skabrös (betyder oanständig och lite rolig) histora om Ares och Afrodite och lyssnade på en modern parafras (omskrivning) av den historien i en Olle Adolphssonvisa (Sängen, finns på Spotify). Vi talade förstås också om det blodiga slutet för friarna och Odysseus återseende med Penelope.
      Sedan ägnade vi lektionen åt läsning av Niklas Rådströms text från DN 12 dec 2015 ”Främlingsvänskap” – och försökte oss på sammanfattningar av texten. Den är ett debattinlägg om flyktingpolitiken, med Odysséen som grund och utgångspunkt. De antika texterna används i dagens debatt också!
      Hemuppgifter till nästa vecka: att förbereda för att läsa dramatik. Vi hann inget med Herr Arne i dag, så det får bli nästa vecka det med.

Lektion 4
Katharsis! Ja, det är kanske inte helt säkert att vi alla upplevde någon slags katharsis, det begrepp som Aristoteles använde för att beskriva vad det är man går igenom som åskådare när man ser en tragedi: man får genom att se på förfärligheterna som drabbar karaktärerna i pjäsen en ”inre rening” (detox är väl den moderna beskrivningen – fast då handlar det om kroppen. Aristoteles var nog mer intresserad av våra tankar och känslor).
      Efter en inledande kahoot som koll på läxfilmerna (och ja, lite repetition då. Det behövdes ju…) tog vi oss an Sofokles Kung Oidipus. Vi lyssnade på delar av pjäsen i radioteaterns tappning, med den berömde Jarl Kulle (vars namn ingen kände igen, men flera kände igen ansiktet faktiskt) i huvudrollen. Vi gjorde ett litet ”sitting drama” där två av er klev in i rollerna som Oidipus och Iokaste, och i rollerna fick besvara frågor om sånt som man kan undra över. Varför har de aldrig talat om kung Laios utseende, eller det barn som Iokaste satte ut i skogen, eller om de förfärliga spådomarna? Varför reagerade Iokaste inte på att Oidipus var så lik Laios? Även om hon inte berättat för honom om spådomen, hur tänkte hon när hon gifte sig med en 20 år yngre man?
        Efter att ha ”pratat med” Oidipus och Iokaste (sitting drama) tog vi oss an flera av karaktärerna, och funderade över vilka som visste mer än de berättade (alla!), vilka som kunde ha påverkat händelseförloppet så att det förfärliga aldrig inträffade (alla!), och varför det ändå gick som det gick (för att ingen kan undgå sitt öde!). Vi pratade en del om varför det tog så lång tid att förstå sammanhangen för de inblandade, och om den mänskliga förmågan att tränga tillbaka tankar på det som är obehagligt och skrämmande, fast man egentligen ”vet” hur det är. Så funkade människor under antiken, så funkar vi nu…
      Det där med ödet kom vi fram till är en idé Sofokles (och den antika världen) trodde väldigt starkt på. Vi kände igen det från Iliaden och Hectors resonemang med Andromache till exempel. Vad tänker vi själva? Finns det ett ”öde”? Hur mycket kan vi påverka våra liv?
      Sista delen av lektionen ägnades åt tyst läsning av Herr Arnes pengar, som ska vara utläst till nästa vecka, och de sista samtalen om ”lägesbedömningarna” genomfördes. Nu har jag talat med alla i klassen om hur det ser ut med kunskapskraven och visade förmågor. Vi vet var vi står och vart vi ska. Ad astram per aspera – genom svårigheter mot stjärnorna!

Lektion 5
Dagens lektion hade kvinnor i fokus: först Medea och sedan Elsalill.
      Vi lyssnade på två scener ur Medea (ganska i början av pjäsen), dels en där Medea beskriver sin och alla kvinnors roll och dels en där Jason förklarar varför han har gjort som han har gjort. Vrede, anklagelser, försvar… Kan man förstå dem? Någon mer än någon annan? Om man ställer frågan ”Var Jasons handlingar försvarbara – gjorde han det bästa i situationen” svarar ungefär en tredjedel av  klassen ja (med argument för det), och två tredjedelar nej (med argument för det). Intressant! Sen läste vi Maria Schottenius krönika om Medea (Medea är ingen häxa, ingen främling – hon är en varning, DN 4 februari 2016) för att se hur Medea använts genom historien. Texter är inte bara texter – de blir också vad läsaren gör av dem…
       Argumentation pratade vi sedan lite om, och det koncept som Angélica introducerat i engelskan ”five paragraph essay” – samma sätt att tänka text kommer vi att använda nästa vecka när vi avslutar antikentemat med en kort argumenterande text med utgångspunkt från de texter vi läst. Se mer om detta i hemuppgiften, för du behöver förbereda dig!
      Andra delen av lektionen ägnade vi åt ”Herr Arnes penningar” (jo, nu skriver jag originaltiteln. Den ÄR trots allt stämningsskapande…), Vi konstaterade att Selma Lagerlöfs sätt att berätta kräver en del av läsaren, att det är en koncentrerad text som innehåller väldigt mycket, men      att det egentligen enbart är Sir Archie och Elsalill som är riktigt utvecklade karaktärer. Ändå gillade de flesta Torarin allra mest. Mot slutet talade vi om hur de starka karaktärerna alla är kvinnor, och kopplade ihop det med Lagerlöfs engagemang för kvinnors rättigheter. (se filmen Suffragette! Den handlar om just den kampen…)

Lektion 6
Vi skrev – koncenterat, ihärdigt, uthålligt. SÅ bra jobbat! Uppgiften ligger på bloggen, och ska genomföras också av er som var sjuka, dvs hemuppgift till nästa torsdag.
     Vi konstaterade att:
många tyckte att det var skönt med en skrivmall
många hann inte klart på två timmar, vilket är lite oroande med tanke på vad som krävs i slutet av kursen
      Och jag kommer att få läsa en hel del om Jason, Meda, Achilleus och Hektor till på torsdag. Det blir skoj!
    Nästa vecka börjar vi ett nytt tema. Sönderfall kan nog vara en ledtråd. Och politik. Och kör. Nån som gissar? Nobelt värre

Hemuppgifter till

Lektion 2
Katarinas klipp om Homeros och Iliaden (ca 12 min) Obligatoriskt klipp ur UR:s ”Hej Litteraturen”, också om Iliaden (ca 3 min) .Obligatoriskt frågepaket efter filmerna (ej tillgängligt i efterhand).
Hela URprogrammet (det är bra!) för den som vill se mer (ca en halvtimme)

Lektion 3
Den här veckan framförallt läsning: du ska ha hunnit läsa till och med kapitlet (alltså läst hela detta kapitel också) som heter ”Förföljelse” i Herr Arnes pengar. Jag kommer att avkräva dig en sammanfattning av det ni läst när ni kommer, så… Texten hittar du antingen på wikibooks eller i ett Googledocdokument (den finns bara digitalt – i denna lätt moderniserade version). Vi fortsätter med Homeros på lektionen – och kopplar till nutiden. Fortsatt mycket lästräning!

Lektion 4
Antikens litteratur: Två filmer att titta på! Vi ska arbeta med dramatiken – så först en film om antikens teater (12 minuter) och sen den kända Oidupussagan – som man MÅSTE ha koll på för att fatta Sofokles drama ”Kung Oidipus” som vi ska jobba med på lektionen.

Och sen är det Herr Arnes Pengar – se till att du har koll p!å handlingen till och med Förföljelse!

Lektion 5
Läs DN-artikeln från den 3 januari som kopplar ihop ett grekiskt drama med dagens flyktingsituation Stefan Jonsson: Sorteringen av människor urholkar demokratin).
   Läs ut Herr Arnes pengar.

Lektion 6
På torsdag avslutar vi antikentemat med en skrivuppgift. Du ska få argumentera! Till din hjälp har du strukturen ”five paragraph essay”, fast på svenska då… En film med en genomgång av vad den innebär (vi gick igenom den på lektionen) finns här – och så jobbar ni ju med Angélica med just detta!
      Vad ska man skriva om, och argumentera för eller mot? Ett måste är att det handlar om antiken, och en eller flera av de texter vi har läst. Det kanske kan vara läge att repetera lite, och titta på läxfilmerna till exempel?
      Några förslag från mig att fundera på:
Utifrån Iliaden:
Hektor är en större hjälte än Achilleus
Andromache är tapprare än Hektor
Utifrån Odysseén (och Niklas Rådströms text):
Man lär sig viktiga saker genom att läsa Odysséen
Utifrån Kung Oidipus:
Vi borde lära av Oidipus och inte trycka undan det vi inte vill veta
Utifrån Medea:
Man ska inte skälla på Jason – han gjorde det bästa av situationen
Medea har rätt!
Medea är en pjäs som är lika aktuell i dag som den var när den skrevs för 2500 år sedan

Ja – eller så kommer du på något annat. Skriva ska det bli (och då sitter meningsbyggnaden som en smäck, eller hur?). Och om du tyckte det gick för fort med genomgången av textstrukturen (argumenterande text i fem stycken) så finns en genomgång med ett praktiskt exempel (7 minuter) här.

Skrivuppgift

Du ska skriva en argumenterande text enligt mallen ”argumenterande text i fem stycken” utifrån någon av de texter vi läst om antiken. Din text ska vara i fem stycken, ha inledning och avslutning, ha tes, två argument och ett motargument som du bemöter. Du ska presentera tesen i första stycket (inledningen) och ha en kärnmening först i styckena 2-4.

Förslag på ämnen:

Utifrån Iliaden:
Hektor är en större hjälte än Achilleus
Andromache är tapprare än Hektor

Utifrån Odysseén (och Niklas Rådströms text):
Man lär sig viktiga saker genom att läsa Odysséen

Utifrån Kung Oidipus:
Vi borde lära av Oidipus och inte trycka undan det vi inte vill veta

Utifrån Medea:
Man ska inte skälla på Jason – han gjorde det bästa av situationen
Medea har rätt!
Medea är en pjäs som är lika aktuell i dag som den var när den skrevs för 2500 år sedan

Den som vill kan använda textmallen för att få balans i texten (och det kan vara lite skönt att ”skriva på rader”).

Posters (gjorda i Canva) i samband med lektionerna

Olympens gudavärld

Homeros

Iliaden

Odysséen

Oidipus

Argumenterande text i fem stycken

Övrigt material (texter, radioteater och filmer)

Antika texter

Utdrag ur Iliaden: Hectors och Andromaches sista möte, ur 6:e sången, Hectors och Achilleus slutuppgörelse, ur 22:a sången (jag har använt utdragen som finns i Levande litteratur)
Utdrag ur Odysséen: Ares och Afrodites kärleksaffär ur 8:e sången (börjar med “Skalden i strängarna grep…” hämtat från Runebergs digitala upplägg av Lagerlöfs översättning)

Utdrag ur Kung Oidipus, scenen mellan Oidipus och Iokaste (innan hon går iväg för att ta sitt liv) och scenen mellan Oidipus och herden. SR radioteaterarkivet
Utdrag ur Medea, scenerna som också finns i Levande litteratur (Medea talar till stadens kvinnor, Jason förklarar sig för Medea), SR radioteaterarkiv

Moderna texter

Niklas Rådström, Främlingsvänskap – ett gammalt ord för en ny tid (DN 2015-12-12)

Stefan Jonsson, Sorteringen av människor urholkar demokratin (DN 2016-01-03)

Maria Schottenius, Medea är ingen häxa, ingen främling – hon är en varning (DN 2016-02-01)

Olle Adolphsson, Sängen (inte säker på att länken är till en ok sida, har själv skrivit av texten för att använda i klassrummet)

Ebba Lundqvist Ikaros fall

Erik Lindegren Ikaros

Werner Aspenström Ikaros och gossen gråsten

Filmer

Katarinas klipp om Homeros och Iliaden (ca 12 min) om antikens teater (12 minuter) och Oidupussagan
Klipp ur UR:s ”Hej Litteraturen”, också om Iliaden (ca 3 min)
Hela URprogrammet för den som vill se mer (ca en halvtimme)
Hector och Achilleus ur Troja (citaträtten! 4 min)

Ikaros och de vise männen – den MÅSTE man se 🙂

3 reaktioner på ”Antikens texter Sv1 (ca 8 lektioner)

  1. Vilken fantastisk planering du delar med dig av Katarina! Utmanande och lustfylld. Lyckliga, dina elever! Eller mockliga, som vi säger i Göteborg :-). Den sprider jag till undervisande kollegor. Tack!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *