Innehåll

Läs- och skrivarbete

Utifrån mitt arbete som svensklärare har jag, också under åren som undervisningsråd, föreläst om framförallt läs- och skrivarbete i skolan. Hur skapar vi läs- och skrivintresse? Vad läser vi – och varför? Vad innebär våra elevers heterogena erfarenheter och kunskaper inom läsning och skrivande för behovet av stöttning? I föreläsningarna försöker jag visa hur forskningsteori kan omsättas i praktiskt arbete, med många exempel från läsande och skrivande klassrum. Jag har under 2014-2016 föreläst under rubriker som ”Samtal om skönlitteratur”, ”Skriva – för vem?”, ”Skriva med mening” och ”Girlang eller spade?” till exempel på NCS konferenser, och för svensklärare i Norrköping och Nyköping.

Våren 2013 genomförde jag ett samarbete med författaren och läraren Annelie Drewsen utifrån Shaun Tans bildberättelse ”Ankomsten”. Mina elever som läste Sv1 och hennes elever som läste Sva på grundskolenivå delade läsningar med varandra genom en blogg, och berikade så varandras erfarenheter. Om detta arbete har vi föreläst på uppdrag av bland annat Stockholms universitet, Høgskolen i Oslo og Akershus och Lärarfortbildning AB. Vi beskriver då hur man kan arbeta språkutvecklande med en bilderbok, vilken betydelse bloggen hade för vårt arbete och hur elever från olika skolor, gymnasieprogram och bakgrund kan mötas via litteraturen.

Skolans digitalisering

Vad man än arbetar med i skolan påverkas man av digitaliseringen. Givetvis är frågor om textarbete i digitala miljöer väsentliga i föreläsningarna om läsande och skrivande, men jag har också föreläst en hel del med fokus just på digitaliseringsfrågor, till exempel under rubrikerna ”Lärande och undervisning i en digitaliserad skola” och ”Det flerstämmiga klassrummet – verklighet med digitala verktyg” på uppdrag bland annat av Stockholms universitet, Lärarfortbildning AB och olika regionala kompetensutvecklingssatsningar.

Utifrån mitt tidigare arbete som undervisningsråd på Skolverket med inriktning mot skolans digitalisering har jag goda kunskaper om de förslag till IT-strategier som Skolverket lämnat till regeringen, och också insikter i resonemangen kring nationella kompetensutvecklingsinsatser kopplade till skolans digitalisering. Jag företräder givetvis inte Skolverket längre, men kan i föreläsningar och panelsamtal bidra med kunskap och reflektioner.

Boka mig som föreläsare!

För mer information och bokning av föreläsningar, skicka ett mejl till mig: katarina”at”ordfog.se

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *