Kategoriarkiv: Föreläsningar

Skolan som ”bildningsbubbla” (MIK i praktiken)

Under våren har min kollega Cecilia Boreson och jag funderat mycket tillsammans över vår undervisning i svenska. Det är lätt att göra det när man har parallella klasser/kurser och skrivborden bredvid varandra. Ständiga frågor och utbyten av tankar. Vad hände i ditt klassrum med den här uppgiften? Varför hände inte det i mitt, tro? Vad ville vi skulle hända? Hur tänker vi nästa gång?

För oss är det tydligt att skolans uppdrag att ge eleverna förutsättningar att bli kunniga, kreativa och ansvarstagande medborgare kräver både mer av samma och helt nytt. I en snabb förändringstakt med ett enormt informationsflöde blir det än mer nödvändigt att arbeta långsamt och fördjupande med noga utvalt stoff i skolan. Det är nödvändigt att återta det ”utvidgade textbegreppet” och ge möjligheter att förstå och förhålla sig till det nät av olika teckenvärldar som kommunikation i de allra flesta fall är i dag. Det är nödvändigt att utveckla både sökkritik och källkritik, att orientera sig i textvärldar och att kunna formulera och omformulera frågor. MIK i praktiken  – kanske är det i själva verket ett annat sätt att beskriva det vi använt begreppet bildning för? Åtminstone om man med bildning menar det som Sven-Eric Liedman kallar bildning: ”förmågan att kunna se sig själv och sin tillvaro i ett större sammanhang, att förstå hur världen och tillvaron hänger ihop. Och det är inte ett tillstånd, utan en process.” (ur en Kolla källan-intervju på Skolverkets hemsida).

De här tankarna utvecklade Cecilia och jag på SETT i år, och jag fick också möjlighet att lyfta frågorna i ett panelsamtal på Framtidens lärande. För den som vill se våra bilder från SETT finns de nedan.

 

Girlang eller spade?

tracy ducasse CC BY_NC_ND Flickr
tracy ducasse CC BY_NC_ND Flickr

Första hälften av november visade sig bli en ganska fullmatad månad – de där bollarna för frilansande jag glatt kastade upp i augusti trillade liksom ner… Inom loppet av tre veckor har jag sålunda haft en workshop med lärare om boksamtal enligt Aidan Chambers inriktning och tre olika ”nyproducerade” föreläsningar med fokus dels på digitalisering dels på ämnesspråk. Att tvingas sammanfatta, formulera sig kring och borra i frågor runt givna ämnen är krävande – men det ger mycket tillbaka.

Mest har jag funderat över och vridit på detta med ämnesspråk, termer och begrepp som mer eller mindre tydligt pekas ut i centralt innehåll och kunskapskrav i gymnasiets svenskkurser. Hur använder vi ämnesspråket i arbetet med förståelse av skönlitterära texter? Är termerna och begreppen de spadar som gör att vi faktisk kommer djupare in texterna, eller blir orden mest färglada girlanger på ytan? Och termerna och begreppen som behövs för att förstå mer av och utveckla själva språket – vilka är de? I mina klassrum? I andras?

Föreläsningen om ämnesspråk höll jag på NCS höstkonferens, såväl i Göteborg som i Stockholm. Bilderna brukar läggas upp på Skolverkets hemsida, men jag lägger en pdf här också. girlang-eller-spade-nov-16